05 / 66 30 907 (8h-16h pon-pet) nepremicnine.galeb@t-2.net (0h-24h)

SOSESKA "POD SLAVNIKOM" HRPELJE-KOZINA

MENI

OSNOVNI PODATKI

LOKACIJA

OPIS

GALERIJA

OSNOVNI PODATKI

NASELJE

 • Soseska "Pod Slavnikom" P+M
 • 18 samostojnih enostanovanjskih his
 • 2 samostojni dvostanovanjski hisi

INVESTITOR IN
PRODAJALEC

 • POS INTERVAL d.o.o.
 • Ferrarska ulica 5
 • 6000 KOPER - CAPODISTRIA

IZVAJALEC

 • MARVAS d.o.o.
 • Veliki trg 9
 • 6310 IZOLA - ISOLA

INFORMACIJE IN
PRODAJA

 • Alpa projekt d.o.o.
 • Industrijska cesta 2e
 • 6310 IZOLA - ISOLA

LOKACIJA

Pod Slavnikom, Hrpelje-Kozina

OPIS

Ob slikoviti pokrajini s primernimi ter ugodnimi povezavami v občini Hrpelje - Kozina nastaja nova soseska ''Pod Slavnikom''. Privlačen dizajn in estetika soseske sta premišljena, vsebina posameznih enot je racionalno, funkcionalno, optimalno zasnovana.
Ob tradicionalni klasični gradnji z dokončno ureditvijo zagotovimo ugodno in prijetno bivanje ter omogočimo uporabnost tudi z varnostnega vidika.

Soseska leži južno od obstoječe strnjene novejše stanovanjske pozidave v delu poselitvenega območja naselja Hrpelje. Projekt soseske obsega gradnjo 20 stanovanjskih hiš, od tega 18 enostanovanjskih in 2 dvostanovanjski na posameznih parcelah velikosti v povprečju cca. 440 m2, zasnovane v nizih po pet enot. Posamezne enote se med seboj razlikujejo po tlorisnih rešitvah in izvedbi dostopov kot so sever ali jug. Gradbene parcele so pozidane max. do 1/3 oz. do 30 % celotne gradbene parcele. Objekti so zasnovani dvoetažno in variantno medetažno v 4 nivojih. Pritlična in nadstropna etaža posameznega objekta dosega od 181 m2 do 242 m2 brutto zazidanih površin, kar predstavlja povprecno do cca. 155 m2 neto / uporabnih površin.

Parkiranje se zagotovi individualno na posameznih lastniških parcelah / 3 parkirna mesta z garažo / na posamezno enoto, razen pri dvostanovanjskih po 2 parkirna mesta na enoto. Gradnja komunalne opreme se izvede do uporabe, skladno pogodbi med investitorjem in občino. Infrastruktura soseske se navezuje na že zgrajeno komunalno in prometno infrastrukturo zazidave Hrpelje jug v širšem območju soseske.

KATALOG

POSAMIČNE ENOTE

POVRŠINE

PREREZI

FASADE

CENIK

Kontakt

IRENA STOPAR

nepremičninska agentka

Št. licence: 000621