05 / 66 30 907 (8h-16h pon-pet) nepremicnine.galeb@t-2.net (0h-24h)

STANOVANJSKO-POSLOVNI OBJEKT "B" IZOLA

PRODANO

MENI

OSNOVNI PODATKI

LOKACIJA

TEHNIČNI OPIS

GALERIJA

OSNOVNI PODATKI

STAVBA

 • Stanovanjsko poslovni objekt "B" K+P+2+M
 • 22 stanovanj
 • 4 poslovni prostori
 • pokriti parkirni prostori

INVESTITOR IN
PRODAJALEC

 • Alpa projekt d.o.o.
 • Industrijska cesta 2e
 • 6310 IZOLA - ISOLA

IZVAJALEC

 • MARVAS d.o.o.
 • Veliki trg 9
 • 6310 IZOLA - ISOLA

INFORMACIJE IN
PRODAJA

 • Alpa projekt d.o.o.
 • Industrijska cesta 2e
 • 6310 IZOLA - ISOLA

LOKACIJA

Med Zeleno ulico in Cesto v Pregavor, zazidava Livade, Izola

TEHNIČNI OPIS

Objekt bo grajen klasično. Osnovni konstruktivni sistem zgradbe bo armiranobetonski skelet, sestavljen iz točkovno podprte dvokapne krovne plošče in ravnih stropnih plošč, togo povezanih z nosilnimi stebri.
Vsi delilni zidovi med posameznimi funkcionalnimi enotami in obodni fasadni zidovi bodo zidani iz opečnega modularnega votlaka. Zunanji zidovi bodo toplotno izolirani s 15cm toplotno izolacijsko fasado. Vse notranje delilne stene v posameznih funkcionalnih enotah bodo zidane iz namenskih opečnih votlakov.
Streha bo dvokapnica iz AB plošče toplotno izolirana s 18cm toplotno izolacijo in urejenim prezračevalnim slojem ter pokrita s korci.

Stanovanja bodo obdelana do končne gradbene faze, poslovni prostori pa do podaljšane tretje gradbene faze (prazen prostor brez predelnih sten s komunalnimi prikljucki v prostoru).

Dostop v stavbo bo zagotovljen v pritlično etažo z V strani do zunanjega stopnišča in dvigala ki povezuje vse etaže do hodnikov ki vodijo do posameznih stanovanj.
Uvoz v kletno etažo - v spodnjo garažo, je iz severne strani iz ceste 2, medtem ko je uvoz v zgornjo garažo in kleti z južne strani iz zelene ulice.
Shrambe v kletni etaži so razmejene z lesenimi štaketnimi stenami ali kovinskimi mrežami in vezane na električno instalacijo posameznega stanovanja.

V situaciji zunanje ureditve je prikazana lokacija zunanjih parkirišč, ekoloških otokov in dostopa v objekt.

Zunanje stavbno pohištvo bo izdelano iz namenskih pvc profilov. Vsi izpostavljeni fasadni elementi bodo imeli zunanja senčila, ki jih je proti doplačilu mogoce upravljati z elektromotorjem.

Vse notranje stene bodo ometane s finim ometom in beljene v beli barvi. Vsi stropi bodo zglajeni in beljeni v beli barvi.

Notranjost kopalnic in sanitarij bo obložena z namenskimi glaziranimi keramičnimi ploščicami 1.kvalitete, stene bodo obložene do višine zadnje cele ploščice pod stropom.

V kuhinjah bo z namenskimi glaziranimi keramičnimi ploščicami obložen del sten, ki so predvidene za namestitev kuhinjskih elementov, v širini cca 61 cm, nad višino 86 cm od končanega tlaka.

Tlaki nekaterih predprostorov in zunanjih bivalnih prostorov (balkoni, loggie) bodo obloženi s ploščicami iz strukturiranega porcelanskega gresa.

Tlaki teras v območju strehe bodo iz betonskih plošč, položenih z odprtimi fugami, na distancnikih na izolacijskem sloju strehe.

Ograje zunanjih bivalnih prostorov (balkoni, loggie,) bodo izdelane iz jeklenih varjenih profilov, finalno pleskanih s sintetičnim emajlom s kovinsko strukturo barve.

Vhodna vrata v stanovanjske enote bodo standardne izvedbe, sestavljena iz lesenega podboja in masivnega zvocno izolacijskega krila, z varnostno ključavnico in vgrajenim kukalom.

Notranja vrata med posameznimi prostori bodo standardne izvedbe, sestavljena iz lesenega podboja in laminiranega vratnega krila.

Pretežni del tlakov bivalnih prostorov bo izveden v dvo ali troslojnim parketom, primernim za talno gretje z obrabnim že lakiranim slojem iz hrasta.

Pri galerijskih stanovanjih bo notranje odprto stopnišče izvedeno kot armiranobetonska konstrukcija, finalno zglajena in beljena, nastopne in zrcalne ploskve bodo izdelane iz lepljenih plošč iz trdega lesa, ki bodo fino brušene in dvakratno lakirane z dvokomponentnim lakom s svilenim leskom. Ograje stopnišča bodo izdelane iz jeklenih profilov, finalno pleskanih s sintetičnim emajlom s kovinsko strukturo barve.

Ogrevanje, hlajenje in priprava tople sanitarne vode je predvideno s toplotno črpalko. Toplotne črpalke za posamezna stanovanja so predvidene v strešni niši v mansard objekta.

V nastanitvenih enotah je predvideno prisilno prezračevanje kopalnic in sanitarij, ter odvod iz kuhinjskih nap. Za odvod zraka so predvideni nadometni odvodni ventilatorji, dovod zraka v prezračevane prostore je predviden skozi režo vrat ali vgrajeno rešetko.

Sanitarna oprema v kopalnicah bo iz belega sanitarnega porcelana.

V vseh nastanitvenih enotah bo izvedena elektro instalacija moči, razsvetljave in telekomunikacijskih napeljav.
Vsaka enota bo imela lasten števec za porabo sanitarne vode in električne energije.

V pritlični etaži bodo v vhodni pasaži nameščeni poštni nabiralniki.

V garažah in kletnih prostorih bo tlak narejen z zalikanim cementnim quarz tlakom neposredno na betonski plošči.

KATALOG

POSAMIČNE ENOTE

NADSTROPJA

PREREZI

FASADE

Kontakt

IRENA STOPAR

nepremičninska agentka

Št. licence: 000621