05 / 66 30 907 (8h-16h pon-pet) nepremicnine.galeb@t-2.net (0h-24h)

PROJEKT C-ALADIN V IZOLI

PRODANO

MENI

OSNOVNI PODATKI

LOKACIJA

TEHNIČNI OPIS

GALERIJA

OSNOVNI PODATKI

STAVBA

 • Stanovanjsko poslovni objekt C-ALADIN K+P+3+M
 • 28 stanovanj
 • 4 poslovni prostori
 • pokriti parkirni prostori

INVESTITOR IN
PRODAJALEC

 • ALPAPROJEKT d.o.o.
 • Industrijska cesta 2e
 • 6310 IZOLA - ISOLA

IZVAJALEC

 • MARVAS d.o.o.
 • Veliki trg 9
 • 6310 IZOLA - ISOLA

INFORMACIJE IN
PRODAJA

 • MARKETING GALEB d.o.o.
 • Industrijska cesta 2e
 • 6310 IZOLA - ISOLA

LOKACIJA

Ob Kajuhovi cesti, zazidava Livade, Izola

TEHNIČNI OPIS

Objekt bo grajen klasično. Osnovni konstruktivni sistem zgradbe bo armiranobetonski skelet, sestavljen iz točkovno podprte dvokapne krovne plošče in ravnih stropnih plošč, togo povezanih z nosilnimi stebri.
Vsi delilni zidovi med posameznimi funkcionalnimi enotami in obodni fasadni zidovi bodo zidani iz opečnega modularnega votlaka in toplotno izolirani s 15cm toplotno izolacijsko fasado. Vse notranje delilne v posameznih funkcionalnih enotah bodo zidane iz namenskih opečnih votlakov.
Streha bo dvokapnica iz AB plošče toplotno izolirane s 18cm toplotno izolacijo in urejenim prezračevalnim slojem, pokrita s korci.

Stanovanja bodo obdelana do končne gradbene faze, poslovni prostori pa do podaljšane tretje gradbene faze (prazen prostor s komunalnimi priključki).

Dostop v stavbo bo zagotovljen v pritlično etažo z Z strani do zunanjega stopnišča in dvigala ki povezujeta vse etaže do hodnikov ki vodijo do posameznih stanovanj.
Pomožni vhod je v isti etaži tudi z V strani, po hodniku mimo tehničnih prostorov.
Uvoz v kletno etažo, v spodnjo garažo, shrambe in kolesarnico je iz severne strani iz ceste 2, medtem ko je uvoz v zgornjo garažo z južne strani iz ceste 3.
Shrambe v kletni etaži so razmejene z lesenimi štaketnimi stenami in vezene na električno instalacijo posameznega stanovanja.

V situaciji zunanje ureditve je prikazana lokacija zunanjih parkirišč, ekoloških otokov in dostopov v objekt.

Zunanje stavbno pohištvo bo izdelano iz elektrostatično barvanih aluminijastih profilov s termočlenom ali variantno iz namenskih pvc profilov. Vsi izpostavljeni fasadni elementi bodo imeli zunanja senčila, ki jih je proti doplačilu mogoče upravljati z elektromotorjem.

Vse notranje stene bodo ometane, zglajene in beljene v beli barvi. Vsi stropovi bodo zglajeni in beljeni v beli barvi.

Notranjost kopalnic in sanitarij bo obložena z namenskimi glaziranimi keramičnimi ploščicami 1.kvalitete, stene bodo obložene do višine zadnje cele ploščice pod stropom.

V kuhinjah bo z namenskimi glaziranimi keramičnimi ploščicami 1. kvalitete obložen del sten, ki so predvidene za namestitev kuhinjskih elementov, v širini cca 61 cm, nad višino 86 cm od končanega tlaka.

Tlaki nekaterih predprostorov in zunanjih bivalnih prostorov (balkoni, loggie) bodo obloženi s ploščicami iz strukturiranega porcelanskega gresa.

Tlaki teras v območju strehe bodo iz betonskih plošč, položenih z odprtimi fugami, na distančnikih na izolacijskem sloju strehe.

Ograje zunanjih bivalnih prostorov (balkoni, loggie,) bodo izdelane iz jeklenih varjenih profilov, finalno pleskanih s sintetičnim emajlom s kovinsko strukturo barve.

Vhodna vrata v stanovanjske enote bodo standardne izvedbe, sestavljena iz lesenega podboja in masivnega zvočnoizolacijskega krila, z varnostno ključavnico in vgrajenim kukalom.
Dostop do stanovanj in skupnih prostorov je urejen z električno ključavnico - s kartico oz. transponderjem.

Notranja vrata med posameznimi prostori bodo standardne izvedbe, sestavljena iz lesenega podboja in laminiranega vratnega krila.

Pretežni del tlakov bivalnih prostorov bo izveden v klasičnem parketu iz trdega lesa (hrast, bukev, brest) 1.kvalitete (S), obložene površine bodo grobo in fino brušene in dvakratno lakirane z dvokomponentnim lakom s svilenim leskom.

Pri galerijskih stanovanjih bo notranje odprto stopnišče izvedeno kot armiranobetonska konstrukcija, finalno zglajena in beljena, nastopne in zrcalne ploskve bodo izdelane iz lepljenih plošč iz trdega lesa, ki bodo fino brušene in dvakratno lakirane z dvokomponentnim lakom s svilenim leskom. Ograje stopnišč bodo izdelane iz jeklenih profilov, finalno pleskanih s sintetičnim emajlom s kovinsko strukturo barve.

Ogrevanje, hlajenje in priprava tople sanitarne vode za večja stanovanja je predvideno z toplotno črpalko. Manjše enote lahko toplo vodo zagotavljajo z bojlerji.
Toplotne črpalke za posamezna stanovanja do 1.nadstropja, delno 2. nadstropja in poslovne prostore v pritličju so predvidene na stenah prezračevalnega kanala v kletni etaži, za gornja nadstropja pa na strešni niši v mansard objekta.

V nastanitvenih enotah je predvideno prisilno prezračevanje kopalnic in sanitarij, ter odvod iz kuhinjskih nap. Za odvod zraka so predvideni nadometni odvodni ventilatorji, dovod zraka v prezračevane prostore je predviden skozi režo vrat ali vgrajeno rešetko.

Sanitarna oprema v kopalnicah bo iz belega sanitarnega porcelana.

V vseh nastanitvenih enotah bo izvedena elektroinstalacija moči, razsvetljave in telekomunikacijskih napeljav.
Vsaka enota bo imela lasten števec za porabo sanitarne vode in električne energije.

V pritlični etaži bodo v vhodni pasaži nameščeni poštni nabiralniki.

KATALOG

POSAMIČNE ENOTE

NADSTROPJA

PREREZI

FASADE

Kontakt

IRENA STOPAR

nepremičninska agentka

Št. licence: 000621